Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13809
Title: Електротехнології в АПК
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Shebanin, Vyacheslav
Бацуровська, Ілона Вікторівна
Batcurovskaya, Ilona
Гавриш, Валерій Іванович
Havrysh, Valeriy
Грубань, Василь Анатолійович
Hruban', Vasyl'
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Електротехнології в АПК : навчальний посібник / В. С. Шебанін, І. В. Бацуровська, В. І. Гавриш, В. А. Грубань. Миколаїв : МНАУ, 2022. 325 с.
Abstract: У посібнику розкрито такі теми, як: основи теорії електронагрівальних пристроїв, прямий і непрямий електронагрів опором, індукційний нагрів, електродуговий та діелектричний нагрів, електропідривна обробка, магнітно-імпульсні технології, електроерозійна обробка матеріалів, обробка сильними електричними полями та ультразвукова і магнітна обробка. Пропонується до вивчення питомий електричний опір провідників, електроконтактний нагрів, розрахунок параметрів джерела живлення установок електроконтактного нагріву, електродний нагрів. матеріали електродів, допустимі щільність струму на електродах і напруженість електричного поля та розрахунок електродних нагрівальних пристроїв. Розглянуто ефективність використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів в агропромисловому комплексі. Окреслено методику енергетичної, екологічної та економічної оцінки енергетичних ресурсів. Посібник рекомендовано для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей електроенергетичної галузі.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13809
Appears in Collections:Навчальні посібники (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shebanin-elektrotehnologiyi-v-apk-navch-posyb-2022.pdf3,82 MBAdobe PDFView/Open
118324.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.