Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13945
Назва: Добір посухостійких культур для південного степу України
Інші назви: Selection of drought-resistant crops for South Steppe of Ukraine
Автори: Гамаюнова, Валентина Василівна
Gamayunova, Valentina
Хоненко, Любов Григорівна
Honenko, Lubov
Федорчук, Михайло Іванович
Fedorchuk, Mikhail
Коваленко, Олег Анатолійович
Kovalenko, Oleg
Ключові слова: посухостійкі рослини
кліматичні умови
оптимізація живлення
урожайність
якість урожаю
сорти
строки сівби
drought-resistant plants
climatic conditions
nutrition optimization
yield
crop quality
varieties
sowing dates
Дата публікації: 2021
Видавництво: Миколаївський національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Гамаюнова В. В., Хоненко Л. Г., Федорчук М. І., Коваленко О. А. Добір посухостійких культур для південного степу України // Зернові культури. 2021. Т. 5, № 1. С. 13–22. DOI: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0153
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано доцільність вирощування у зоні південного Степу України більш посухостійких культур, зокрема соргових, проса, рижію, сафлору та інших, замість соняшника. Цього, перш за все, вимагають кліматичні зміни як в Україні, так і в світі. Дослідження з польовими культурами проводили в умовах навчального науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету, починаючи з 2004 р. Грунтова відмі на – чорнозем південний з вмістом гумусу в шарі грунту 0–30 см 2,96–3,21 %, середньою та підви щеною забезпеченістю рухомими формами фосфору і калію та низькою – рухомим азотом. Досліди з соризом (гібрид Оксамит) проводили впродовж 2004–2006 рр., просом (сорти Таврійське, Костян тинівське, Східне) у 2008–2010 рр., сорго зерновим (гібрид Степовий 5) у 2014–2016 рр., сафлором красильним (сорт Лагідний) у 2017–2019 рр. Роки досліджень істотно різнилися за температурним режимом і кількістю опадів до сівби та впродовж вегетації сільськогосподарських культур. Погодні умови були типовими для зони пів денного Степу України. Встановлено, що всі досліджувані посухостійкі культури позитивно реагують на оптимізацію живлення – підвищується рівень урожайності та якості зерна чи насіння. З'ясовано, що продуктив ність соризу залежно від внесення добрив і строків сівби збільшується на 37,6–39,2 %, проса – на 33,3–41,6 %, сорго зернового залежно від фону живлення і умов року вирощування – на 8,2–33,2 %, сафлору красильного – на 11,1–64,6 %. Виявлено, що для оптимізації живлення вирощуваних культур доцільно вносити до сівби неви сокі дози мінеральних добрив та проводити передпосівну обробку насіння і рослин в основні фази вегетації сучасними рістрегулюючими препаратами для посилення стійкості рослин до неспри ятливих умов та підвищення їх продуктивності.
-
The cultivation expediency of more drought-resistant crops, in particular sorghum, millet, false flax, safflower and others, instead of sunflower in the area of the Southern Steppe of Ukraine is substantiated. This is, first of all, required by climate change both in Ukraine and in the world. Since 2004, researches of field crops were carried out in the conditions of the Educational and Scien tific Practical Center of the Mykolaiv National Agrarian University. Soil phase is the southern chernozem with humus content in the 0–30 cm soil layer which consist of 2.96–3.21 %, with medium and high level of availability of mobile phosphorus and potassium and low – mobile nitrogen. Experiments with soriz (Oksamyt hybrid) were conducted during 2004–2006, millet (Tavriiske, Kostantynivske, Skhidnevarieties) in 2008–2010, grain sorghum (Stepovyi 5 hybrid) in 2014–2016, safflower dye (Lahidnyi variety) in 2017– 2019. The years of research differed significantly in temperature and even more in the amount of precipita tion before sowing and during the growing season of crops. However, the weather conditions were typical of the Southern Steppe zone of Ukraine. It is established that all studied drought-resistant crops respond positively to nutrition optimization – the level of yield and quality of grain or seeds increases. It was found that the soriz productivity depending on the application of fertilizers and sowing dates increased by 37.6–39.2 %, millet –by 33.3–41.6 %, grain sorghum depending on the background of nutrition and growing conditions – by 8.2–33.2 %, dye safflower – by 11.1–64.6 %. It was determined that the optimization of nutrition of cultivated crops allows to increase their re sistance to adverse conditions and productivity in the case of application of low doses of the mineral fertiliz ers before sowing, pre-sowing treatment of seeds, and growth-regulating chemical application of plants on the main stages of the growing season.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13945
Розташовується у зібраннях:Статті (Факультет агротехнологій)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
60fe83adbfa7c.pdf498,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.