Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15142
Title: Характер прояву і ефективність використання індексу лінійної щільності колоса при селекції пшениці озимої
Authors: Базалій, Валерій Васильович
Bazaliy, Valerii
Домарацький, Євгеній Олександрович
Domaratskiy, Yevhenii
Козлова, Ольга Павлівна
Kozlova, O.
Бойчук, І. В.
Базалій, Г. Г.
Keywords: індекс інтенсивності
щільність колоса
пшениця озима
продуктивність
маса зерна
intensity index
ear density
winter wheat
productivity
grain weight
Issue Date: 2022
Citation: Базалій В. В., Домарацький Є. О., Козлова О. П., Бойчук І. В., Базалій Г. Г. Характер прояву і ефективність використання індексу лінійної щільності колоса при селекції пшениці озимої // Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. 124. С. 3-9.
Abstract: В статті наведено наукові розробки по використанню вторинних ознак і індексів у пшениці озимої за прогнозом урожайності у нащадків на ранніх етапах селекції ще недостатньо, що потребує поліпшення відповідної роботи за цими питаннями. За результатами дослідження на основі вивчення кореляційного зв’язку мінливості статистичних параметрів індекса лінійної щільності колоса розрахованого як відношення кількості зерен колеса до дліни колеса надано оцінка можливості використання його в практичній селекції, особливо на ранніх її етапах. Матеріалом для досліджень слугували селекційні лінії 2018, 2019 і 2020 років які вирощувались без зрошення і при зрошенні. Мета роботи полягала у визначенні закономірності прояву взаємозв’язку продуктивності колосу і індексу лінійної щільності коса з різними кількісними ознаками і продуктивністю сортів і морфобіотипів пшениці озимої в процесі кореляційно-регресійного аналізу; мінливості і успадкування кількісних ознак і індекс лінійної щільності колоса та ступеня їх стабільності залежно від мінливих умовах довкілля. Наряду з вивченням генетичних кореляції індекса лінійної щільності колоса з основними ознаками селекційних ліній значну цікавість визиває і взаємозв’язок даного показника з іншими класичними індексами: збиральний індекс – відношення маси зерна до маси рослини (Н1) індекс атракції – маса колоса з насінням (маса стебла (АI); максимальний індекс – маса зерна з колоса (висота рослини (Мх); індекс інтенсивності – маса стебла (висота рослини (SI); індекс потенціальної продуктивності – маса зерна з колоса, маса колоса з насіння х кількість зерен з колеса (IPP); характеристика яких представлена в ряду публікацій. Таким чином, індекс лінійної щільності, колеса, володіючи значними кореляційними взаємозв’язками з основними ознаками продуктивності колоса значною генетичною мінливостю, при легкості і швидкості визначення може слугувати маркером високої продуктивності і використовуватись в селекції пшениці озимої для підвищення індивідуального і групового доборів високопродуктивних морфо біотопів на ранніх етапах селекційного процесу
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15142
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tnveconn_2022_124_3.pdf436,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.