Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18139
Title: Доїння корів та догляд за вим’ям
Authors: Бондар Алла Олександрівна, науковий керівник
Bondar Alla, scientific director
Гончар, А.
Issue Date: 2024
Citation: Гончар А. Доїння корів та догляд за вим’ям. Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького : тези доповідей матеріалів конференції, присвяченої до 240-річчя започаткування викладання ветеринарної медицини у Львові (м. Львів, 16-17 травня 2024 р.) / Біолого-технологічний факультет ; МОН України, ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького ; ред. П. В. Боднар. Львів : ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2024. С. 13-15.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18139
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірн_Конф_Львів_Студенти_2024-15-17.pdf292,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.