Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18141
Title: Gender policy in the public administration system of Ukraine
Other Titles: Гендерна політика в системі публічного управління України
Authors: Матвєєва, А. Л., науковий керівник
Matveyeva, A., scientific director
Магар, Д. Є.
Mahar, D.
Keywords: gender equality
discrimination
legislative initiatives
institutional mechanism
parliamentary structures
гендерна рівність
дискримінація
законодавчі ініціативи
інституційний механізм
парламентські структури
Issue Date: 2024
Citation: Mahar D. Gender policy in the public administration system of Ukraine. Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв, 21 березня 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 66-68.
Abstract: This thesis examines the current state policy of Ukraine with the aim of ensuring the equality of women and men in society, including overcoming discrimination on the basis of gender and creating conditions for the realization of the rights and opportunities of both sexes in all spheres of life. The importance of effective management of gender processes and the creation of an appropriate legal and institutional mechanism to ensure gender equality is noted. The active role of parliamentary structures in the development of legislative initiatives and mechanisms to support gender equality and non-discrimination is emphasized.
-
У даній науковій тезі розглядається поточна державна політика України з метою забезпечення рівності жінок і чоловіків у суспільстві, включаючи подолання дискримінації на ґрунті статі та створення умов для реалізації прав і можливостей обох статей у всіх сферах життя. Зазначається важливість ефективного управління гендерними процесами та створення відповідного правового та інституційного механізму для забезпечення гендерної рівності. Підкреслюється активна роль парламентських структур у розробці законодавчих ініціатив та механізмів підтримки гендерної рівності та недискримінації.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18141
Appears in Collections:Cтудентська конференція кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету - 2024
Статті (Факультет культури і виховання)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zb-st-2024-66-68.pdf454,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.