Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2073
Title: Машини та обладнання для АПВ
Authors: Галєєва, Антоніна Петрівна
Галеева, Антонина Петровна
Halyeyeva, Antonina
Грубань, Василь Анатолійович
Грубань, Василий Анатолиевич
Hruban, Vasyl'
Шатохін, Максим Юрійович
Шатохин, Максим Юриевич
Shatokhin, Maksym
Keywords: машини для захисту рослин
конструкції машин
Протруювачі
фумігатири
самохідна автоматична установка
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Машини та обладнання для АПВ. [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт (модуль 4: "Машини для захисту рослин") для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 208 "Агроінженерія" денної форми навчання / уклад. А. П. Галєєва, В. А. Грубань, М. Ю. Шатохін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 30 с.
Abstract: Виконання лабораторно-практичних робіт повинно сприяти також розвитку у студентів навиків проведення самостійних наукових досліджень. Дисципліна «Машини та обладнання для АПВ» поділена на модулі – частинки курсу, що мають самостійне значення і містять в собі, як правило, декілька за змістом тем, лабораторних робіт, розрахункових завдань, курсовий проект і т.д. В методичних рекомендаціях викладена методика проведення циклу лабораторно-практичних робіт, що охоплюють модуль № 4 “Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб”. Три лабораторно-практичні роботи, що містяться в модулі, включають загальну будову, технологічний процес та регулювання машин Машини для захисту рослин від шкідників і хвороб та їх основних робочих органів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2073
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mashyny ta obladnannia dlia APV.pdf860,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.