Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2117
Title: Загальна біотехнологія
Authors: Юлевич, Олена Іванівна
Юлевич, Елена Ивановна
Ulevich, Olena
Keywords: Культура клітин
Розмноження
Тривалість клітинного циклу
in vitro
Поверхнева ферментація
показники процесу ферментації
рівень біомаси
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо розрахунків критеріїв ефективності біотехнологічних процесів для здобувачів вищої освіти "Бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної форми навчання / уклад. О. І. Юлевич. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 28 с.
Abstract: Опанування методичних рекомендацій дасть змогу майбутнім фахівцям на основі аналізу та узагальнення знань зрозуміти специфіку перебігу біотехнологічних процесів одержання цільових продуктів, обґрунтовувати вибір способів реалізації допоміжних робіт, таких як підготовка поживних середовищ та технологічного обладнання, обирати способи культивування біологічних агентів і об’єднувати теоретичні висновки фундаментальних дисциплін з практичними питаннями біотехнології. Практичні завдання побудовані таким чином, щоб студенти на основі знань про технологічні особливості біотехнологічних процесів мали змогу охарактеризувати біотехнологічне виробництво в цілому та навчитись самостійно вирішувати практичні завдання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2117
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagalna_biotehnologia.pdf891,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.