Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2127
Title: Технологія виробництва рослинних кормів
Authors: Хоненко, Любов Григорівна
Хоненко, Любовь Григорьевна
Honenko, Lubov
Маркова, Наталія Валентинівна
Маркова, Наталья Валентиновна
Markova, Nataliya
Keywords: використання рослинних кормів
зберігання рослинних кормів
енергозберігальні технології вирощування
технології приготування комбікормів
методика визначення врожайності
зберігання кормів
облік кормових запасів
якість кормів
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Технологія виробництва рослинних кормів [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр"спеціальності 204 "ТВППТ" денної форми навчання / уклад. : Н. В. Маркова, Л. Г. Хоненко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 80 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Технологія виробництва рослинних кормів» як складова частина ОПП підготовки бакалаврів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» вивчає основи сучасних технологій заготівлі кормів, вибір оптимальних варіантів для конкретних природних та господарських умов з метою збільшення виробництва і покращання якості кормів та підвищення ефективності галузей тваринництва. У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути знань та навичок з організації раціональних способів заготівлі, зберігання та використання рослинних кормів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2127
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tekhnolohiya_vyrobnytstva_roslynnykh_kormiv.pdf3,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.