Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2224
Title: Основи енергетичного менеджменту і аудиту. Модулі 1-3
Authors: Гавриш, Валерій Іванович
Гавриш, Валерий Иванович
Havrysh, Valeriy
Шатохін, Максим Юрійович
Шатохин, Максим Юриевич
Shatokhin, Maksym
Keywords: енергетичний менеджмент
аудит
загальні принципи
прогнгзування витрат
енергозберігаюча техніка
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Основи енергетичного менеджменту і аудиту. Модулі 1-3 [Електронний ресурс] : метод. реком. до розв'язання задач для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" напряму 6.10010101 - "Енергетика сільського вироб." денної форми навч. / уклад. В. І. Гавриш, М. Ю. Шатохін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 74 с.
Description: При вивченні дисципліни «Основи енергетичного менеджменту та аудиту», згідно учбовому плану напряму підготовки 6.10010101 – «Енер- гетика сільськогосподарського виробництва» студенти виконують 10 за- дач. Засвоєння програмного матеріалу курсу повинно супроводжуватись вирішенням ряду задач. Це забезпечить не тільки краще за- пам’ятовування матеріалу який вивчається, а й чітке уявлення про кіль- кісні характеристики розглянутих явищ, але й більш глибоке розуміння їх фізичної сутності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2224
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavrysh_V.OEMiA_1_3.pdf863,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.