Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2378
Title: Практикум з вищої математики. Комп'ютерна система для дистанційного навчання. Частина І
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanina, Elena
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Євстрат’єв, Сергій Вікторович
Евстратьев, Сергей Викторович
Evstratjev, Sergej
Keywords: вища математика
комп’ютерна система
дистанційне навчання
логічні висновки
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Практикум з вищої математики. Комп'ютерна система для дистанційного навчання. Частина І [Електронний ресурс] : навч. посіб. в 2-х ч. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. П. Атаманюк [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 229 с.
Abstract: Праця все далі стає висококваліфікованою, потребує безперервної розумової діяльності, аналізу складних процесів, правильних логічних висновків. Суспільство потребує спеціалістів з чітким мисленням, глибокими математичними знаннями й уміннями бачити й реалізовувати можливості застосування математики в різних конкретних ситуаціях
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2378
Appears in Collections:Навчальні посібники (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.VM_KSDN_1.pdf4,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.