Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2383
Title: Стратегічне управління підприємством
Authors: Калюжна, Олена В’ячеславівна
Калюжная, Елена Вячеславовна
Kalyuzhnaya, Helen
Keywords: стратегічний менеджмент
управління
стратегічний аналіз
класифікація стратегій
прогнозування
тенденції розвитку
стратегічний контроль
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Калюжна, О. В. Стратегічне управління підприємством [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / О. В. Калюжна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 87 с.
Description: Сьогодні підприємствам України необхідно сформувати таку стратегію розвитку, яка б дозволила підтримувати стійкі конкурентні переваги у довгостроковому періоді. Це висуває нові нетрадиційні вимоги до якостей управлінців усіх рівнів, націлює на формування особистості з креативним типом мислення, ініціативою, самостійністю і оригінальністю у прийнятті рішень. Такі якості фахівця формує нормативна дисципліна «Стратегічний менеджмент»
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2383
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stratehichne_upravlinnya.pdf912,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.