Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2385
Title: Системи сучасних інтенсивних технологій. Світові агротехнології
Authors: Коваленко, Олег Анатолійович
Коваленко, Олег Анатольевич
Kovalenko, Oleg
Корхова, Маргарита Михайлівна
Корхова, Маргарита Михайловна
Korhova, Margarita
Хоненко, Любов Григорівна
Хоненко, Любовь Григорьевна
Honenko, Lubov
Keywords: агротехнології
інтенсивні технології
сільське господарство
біологічні ресурси
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Системи сучасних інтенсивних технологій. Світові агротехнології [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" / уклад. О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. Г. Хоненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 101 с.
Description: Світові наукові та виробничі досягнення в галузі окремих агрономічних наук сприяють удосконаленню конкретних елементів агротехнологій. Проте практика їх впровадження показує, що чим більші зміни вони вносять у сутність окремій складових, тим швидше входять у суперечність з іншими елементами і агротехнологіями в цьому.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2385
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systemy_suchasnykh_intensyvnykh_tekhnolohiy.pdf996,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.