Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2442
Title: Вища математика
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Хилько, Іван Іванович
Хилько, Иван Иванович
Khilko, Ivan
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Євстрат’єв, Сергій Вікторович
Евстратьев, Сергей Викторович
Evstratjev, Sergej
Keywords: вища математика
теоретичні відомості
математичний аналіз
розрахункові завдання
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Вища математика [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання самост. роботи здобучами вищої освіти денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Ч. 1. / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 175 с.
Description: Методичні рекомендації створено відповідно до програми курсу „Вища математика” для студентів факультету агротехнологій аграрних вузів, але його можуть успішно використовувати на всіх інших факультетах, де програмою передбачено вивчення курсу „Вища математика”. Методичні рекомендації складаються з трьох розділів, в яких висвітлено питання, що стосуються науково теоретичного, структурно-логічного та методичного забезпечення курсу вищої математики.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2442
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyshcha_matematyka_heodeziya.pdf3,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.