Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2691
Title: Агробізнес та підприємництво
Authors: Кареба, Марина Іванівна
Кареба, Марина Ивановна
Kareba, Marina
Keywords: агробізнес
ринкові відносини
підприємництво
господарська діяльність
франчайзинг
банківська діяльність
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Кареба М.І. Агробізнес та підприємництво [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. денної та заочної форми навчання напрямку підгот. 6.030601 "Менеджмент" / Кареба М.І. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 79 с.
Description: У курсі лекцій особлива увага приділяється вивченню теоретичних засад ринкових відносин у підприємництві та його соціально-економічні основи, організаційно-правові форми господарської діяльності в агробізнесі, а також питання культури бізнесу, прогнозування ринкового середовища, відкриття власної справи, розроблення засновницьких документів, бізнес-планів, державної реєстрації підприємницьких структур, обліку та податків, ризиків та страхування в підприємництві, визначення економічної ефективності роботи підприємств агробізнесу.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2691
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kareba_M.Agrobiz_ta_pidpr_OKL.pdf782,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.