Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2692
Title: Стандартизація та управління якістю
Authors: Кареба, Марина Іванівна
Кареба, Марина Ивановна
Kareba, Marina
Keywords: управління якістю
стандартизація
міжнародна торгівля
економіка
підприємництво
якість продукції
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Кареба М.І. Стандартизація та управління якістю [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. 3 курсу денної форми навч. ф-ту менеджменту напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Кареба М.І. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 56 с.
Description: У курсі лекцій особлива увага приділяється вивченню теоретичних засад є: усвідомлення того, що стандартизація та сертифікація є однією з найважливіших складових будь-якої продукції. В свою чергу забезпечення якості продукції є науковою, технічною, економічною і соціальною, і у вирішенні її повинні приймати участь висококваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють сучасними методами управління якістю, незалежно від того, в якому секторі вони працюють, тому що загальні принципи організації і забезпечення високої якості продукції та послуг не залежать від розміру підприємства
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2692
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kareba_M.Standart_KL.pdf783,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.