Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3221
Title: Практикум з вищої математики. Комп’ютерна система для дистанційного навчання
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Keywords: Основні правила диференціювання
Диференціал функції
Логарифмічне диференціювання
Асимптоти графіка функції
Табличні інтеграли
Невласні інтеграли
Частинні похідні
Лінійні диференціальні рівняння
Числові ряди
Степеневі ряди
Тригонометричний ряд
Подвійний інтеграл
Потрійний інтеграл
Криволінійні інтеграли
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Практикум з вищої математики. Комп’ютерна система для дистанційного навчання : навч. посібник / [В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. П. Атаманюк та ін.]. – у 2-х ч. – Ч. 2 – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 388 с.
Abstract: В навчальному посібнику наведено теоретичний і практичний матеріал з тем курсу вищої математики ,,Диференціальне числення функції однієї змінної”, ,,Інтегральне числення функції однієї змінної”, ,,Функції багатьох змінних”, ,,Диференціальні рівняння”, ,,Числові та функціональні ряди”, ,,Кратні та криволінійні інтеграли”. Відповідає вимогам нормативних програм вищої школи України. Це видання призначено для здобувачів вищої освіти технічних і економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3221
ISBN: 978-617-7149-26-1
Appears in Collections:Навчальні посібники (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktykum_z_vyshchoi_matematyky.pdf8,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.