Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3728
Title: Машини та обладнання для АПВ
Authors: Шатохін, Максим Юрійович
Шатохин, Максим Юриевич
Shatokhin, Maksym
Галєєва, Антоніна Петрівна
Галеева, Антонина Петровна
Halyeyeva, Antonina
Грубань, Василь Анатолійович
Грубань, Василий Анатолиевич
Hruban, Vasyl'
Keywords: Повітряно-решітні машини
насіннєочисні машини
інструктаж по техніці безпеки
Механізм повітряної очистки
Механізм самопересування
Технологічний процес роботи
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Машини та обладнання для АПВ [Електронний ресурс] : метод. реком.до виконання лабораторних робіт (Модуль № 7 "Машини післязбиральної обробки зерна") для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 208 "Агроінженерія" денної форми навчання / уклад. А. П. Галєєва, В. А. Грубань, М. Ю. Шатохін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 32 с.
Abstract: Інженерно-технічні кадри повинні досконало володіти знаннями машинного сільськогосподарського виробництва, вміти підготовлювати машини до роботи в стаціонарних умовах та налагоджувати робочі органи в польових умовах відповідно до агротехнічних вимог для того, щоб враховувати специфічні особливості роботи сільськогосподарських машин. Основна мета лабораторних занять - допомогти студентам закріпити знання, отриманні при вивченні теорії та розрахунку робочих органів сільськогосподарських машин, виробити навики вибору оптимальних параметрів та режимів їх роботи. Виконання лабораторно-практичних робіт повинно сприяти також розвитку у студентів навиків проведення самостійних наукових досліджень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3728
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mashyny ta obladnannia dlia apv.pdf404,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.