Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3729
Title: Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
Authors: Вахоніна, Лариса Володимирівна
Вахонина, Лариса Владимировна
Vakhonina, Larisa
Садовий, Олексій Степанович
Садовой, Алексей Степанович
Sadovoi, Alexei
Власенко, Лариса Сергіївна
Vlasenko, Larysa
Keywords: будова електровимірювальних приладів
Похибки електровимірювальних приладів
Вимірювання малих опорів
Вимірювання опорів ізоляції
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання лабораторних робіт здобувачам вищої освіти ступеня "бакалавр" cпеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. : Л. В. Вахоніна, О. С. Садовий, Л. С. Власенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 57 с.
Abstract: Мета даних методичних рекомендацій – ознайомити студентів з деякими ос- новами техніки електричних вимірювань і необхідними при цьому правилами техні- ки безпеки. надання студентам теоретичних знань і практичних навичок про будову основних електровимірювальних приладів, принципах і методах загальних і спеціа- льних електричних вимірювань.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3729
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontrolno-vymiriuvalni prylady.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.