Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3750
Title: Логістика
Authors: Іваненко, Тетяна Яківна
Иваненко, Татьяна Яковлевна
Ivanenko, Tetyana
Keywords: сутність логістики
функції логістики
Мікрологістика
Логістична діяльність
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Логістика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форми навчання / уклад. Т. Я. Іваненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 84 с.
Abstract: Основні задачі вивчення дисципліни такі: визначення економічної сутності та змісту процесу матеріального обігу засобів виробництва; ознайомлення з засадами теоретичної концепції логістики; оволодіння сучасною методологією прогнозування та планування матеріальних потоків на підприємстві; вивчення засад транспортної та складської логістики; ознайомлення з методами управління запасами; оволодіння методами побудови логістичних інформаційних систем; формування практичних навичок раціональної організації матеріальних та інформаційних потоків.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3750
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lohistyka-2018.pdf915,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.