Перспективна техніка і технології Community home page

Редакційна колегія: Головний редактор: Д.В. Бабенко, к.т.н., професор Заступники головного редактора: В.І. Гавриш, д.е.н., к.т.н., професор А.А. Ставинський, д.т.н., професор Л.В. Вахоніна, к.ф.-м.н., доцент Г.О. Іванов, к.т.н., професор К.М. Горбунова, к.пед.н., доцент О.О. Плахтир, к.т.н., доцент Відповідальний секретар: Д.Д. Марченко, к.т.н., доцент.

Browse