Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3963
Title: Вища математика
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Хилько, Іван Іванович
Хилько, Иван Иванович
Khilko, Ivan
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Євстрат’єв, Сергій Вікторович
Евстратьев, Сергей Викторович
Evstratjev, Sergej
Keywords: вища математика
розрахункові роботи
лінійне програмування
теорія ймовірностей
теоретичні питання
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.090101 - "Агрономія" / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 156 с.
Abstract: Розрахункові роботи вміщують теоретичні питання (загальні для всіх) та задачі (для кожного студента кожної   групи індивідуальні за рахунок параметра -номера групи: = 1,2,3 і так далі). Теоретичні питання вивчаються на лекціях та детально розглядаються на практичних і лабораторних заняттях.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3963
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.VM_Samost.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.