Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/413
Title: Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві.
Взаимообусловленность инновационных технологий в аграрном образовании и органическом производстве.
Interdependence of innovative technologies in agricultural education and organic farming.
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Бабенко, Микола Дмитрович
Бабенко, Николай Дмитриевич
Babenko, Nikolai
Чайка, Тетяна Олександрівна
Чайка, Татьяна Александровна
Chayka, Tetyana
Keywords: інновації
інноваційні технології
вища освіта
сільське господарство
екологізація
екологія
GPS - навігація
органічне сільськогосподарське виробництво
инновации
инновационные технологии
высшее образование
сельское хозяйство
экологизация
экология
GPS - навигация
органическое сельскохозяйственное производство
innovation
innovative technology
higher education
agriculture
greening
environmental
GPS - Navigation
organic farming
Issue Date: 2012
Publisher: Миколаївський державний аграрний університет
Citation: Сіренко Н. М. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2012. — № 1(65). — С. 12—20.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність поєднання інноваційних технологій у сільському господарстві та підготовки висококваліфікованих фахівців-аграріїв вищими навчальними закладами. Доведено необхідність екологізації освіти, науки та сільськогосподарського виробництва в умовах значного погіршення екології України.
В статье обоснована необходимость сочетания инновационных технологий в сельском хозяйстве и подготовки высококвалифицированных специалистов-аграриев высшими учебными заведениями. Доказана необходимость экологизации образования, науки и сельскохозяйственного производства в условиях значительного ухудшения экологии Украины .
The article substantiates the necessity of combination of innovative technologies in agriculture and training of highly qualified specialists-farmers by the universities. The necessity of ecologization of education, science and agricultural production in the significant deterioration.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/413
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2012. - Вип. 1 (65).
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Взаємообумовленість інноваційних технологій.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.