Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4840
Title: Міжнародні ринки та міжніродна торгівля
Authors: Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Ключник, Альона Володимирівна
Ключник, Алена Владимировна
Klyuchnik, Alena
Галунець, Наталія Іванівна
Галунец, Наталия Ивановна
Galunets, Natalia
Keywords: міжнародні ринки
міжнародна торгівля
конкурентоспроможність
ліцензування
розміщення інвестицій
ринкова кон’юнктура
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Міжнародні ринки та міжніродна торгівля [Електронний ресурс] : метод. реком. з виконання контрольних робіт та самост. вивчення студ. денної і заоч. форми навч. ф-ту менеджменту спец. 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. І. В. Гончаренко, А. В. Ключник, Н. І. Галунець. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 47 с.
Description: В новому тисячолітті представники всіх сфер бізнесу вимушені діяти в рамках глобального ринку. Це мотивується як надзвичайним зростанням та потенційними прибутками закордонних ринків, так і намаганнями вижити в умовах найжорстокішої конкуренції на глобальному рівні. Механізмом, регулюючим напрямки і структуру міжнародних ринків є міжнародна торгівля, розвиток якої відображає тенденції глобальної економіки, формує потоки ресурсів і готової продукції в міжнародному масштабі.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4840
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharenko_I.MRMT_Kontr.pdf515,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.