Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5019
Title: Державне регулювання та інвестування економіки. 2 Модуль
Authors: Крилова, Ірина Георгіївна
Krylova, Irene
Христенко, Ольга Андріївна
Khristenko, Olga
Коваленко, Ганна В’ячеславівна
Kovalenko, Hanna
Keywords: Поняття інвестицій
Вкладання коштів
Фінансування
Інтелектуальні інвестиції
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Державне регулювання та інвестування економіки. 2 Модуль [Електронний ресурс] : метод. реком.для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : І. Г. Крилова, О. А. Христенко, А. В. Коваленко. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 134 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для практичних і семінарських занять у студентських групах під керівництвом викладача. Окремі завдання за вказівкою викладача студенти можуть виконувати поза навчальною аудиторією з наступною перевіркою правильності розв’язання задач на практичних заняттях. Для перевірки знань студентів з теоретичних підготовлені завдання для програмного контролю (тести), запитання для самоперевірки знань, а також запитання для контрольних робіт.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5019
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derzhavne rehulyuvannya ta investuvannya ekonomiky. Modul_2.pdf786,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.