Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5525
Title: Біотехнологія
Authors: Юлевич, Олена Іванівна
Ulevich, Olena
Keywords: Клітинна інженерія
Ембріоінженерія
Кріоконсервація
Клонування тварин
Партеногенез
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Біотехнологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних робіт для здобувачів вищої освіти СВО "бакалавр" спеціальності 204 "ТВППТ" / уклад. О. І. Юлевич. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 96 с.
Abstract: Біотехнологія – це наука про методи і технології створення генетично змінених біологічних об’єктів для інтенсифікації виробництва й одержання нових видів продуктів. У традиційному розумінні біотехнологія – це наука про методи і технології виробництва різних речовин з використанням природних біологічних об’єктів і процесів. Сучасна біотехнологія використовує методи генної і клітинної інженерії. Згідно з визначенням Європейської біотехнологічної федерації, біотехнологія передбачає «одночасне використання біохімії, мікробіології та хімічної технології для промислового застосування корисних властивостей мікроорганізмів і культур тканин». Біотехнологія використовує досягнення таких наук, як молекулярна і клітинна біологія, генна інженерія, мікробіологія, біохімія, біоорганічна хімія, фізіологія, генетика і селекція, медицина, ветеринарія, інженерні технології.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5525
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biotekhnolohiia_labor-prakt.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.