Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9635
Title: Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи
Other Titles: Generalized indicator of qualimetry objects quality of various nature
Authors: Кім, Наталія Ігорівна
Kim, Nataliya
Keywords: generalized quality indicator
qualimetry objects
form parameter
assessment of quality indicators
загальнений показник якості
об’єкти кваліметрії
параметр форми
оцінка показників якості
Issue Date: 2021
Citation: Кім Н. І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2021. Вип. 1 (109). С. 69-76.
Abstract: У статті представлено методику визначення узагальненого показника якості об’єктів кваліметрії різної природи, серед яких: продукція, технологічний процес, система, чи будь-що, що підлягає оцінюванню. На основі проведеного аналізу існуючих нелінійних залежностей між вимірюваним показником якості та його оцінкою на безрозмірній шкалі пропонується метод, заснований на використанні узагальнених показників якості. При застосуванні даного методу досягається ряд переваг.
The article presents a methodology for determining a generalized quality indicator of qualimetry objects of various nature, including products, technological process, system, or anything that is subject to assessment. Based on the analysis of the existing nonlinear relationships between the measured quality indicator and its assessment on a dimensionless scale, a method based on the use of generalized quality indicators is proposed.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9635
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2021. - Вип. 1 (109)
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n109v1r2021kim.pdf572,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.