Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2050
Title: Англійська мова
Authors: Ганніченко, Тетяна Анатоліївна
Ганниченко, Татьяна Анатольевна
Gannichenko, Tetyana
Keywords: англійська мова
професійне спілкування
усна комунікація
удосконалення навичок
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. та навчальний матеріал для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.090101 (201) "Агрономія" денної форми навчання / уклад. Т. А. Ганніченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 67 с.
Description: Процес оновлення змісту освіти, вихід її на новий якісний рівень потребує створення нових методичних напрацювань для підготовки фахівців різних галузей народного господарства, зокрема це стосується й фахівців аграрного профілю. Володіння англійською мовою професійного спрямування майбутніми аграріями є вимогою часу, а отже необхідним є створення сучасного посібника з англійської мови для студентів цього напряму підготовки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2050
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет культури і виховання)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anhliyska_ mova.PDF545,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.