Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2060
Title: Геодезія
Authors: Задорожній, Юрій Володимирович
Задорожний, Юрий Владимирович
Zadorozhniy, Yuriy
Keywords: геодезія
складання карт місцевості
вимірювання на місцевості
наземні знімання
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Геодезія [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної форми навчання / уклад. Ю. В. Задорожній. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 48 c.
Abstract: При виконанні практичних занять з курсу “Геодезія" передбачено виконання трасування і технічного нівелювання для побудови профілю місцевості та топографічної карти. Для будівництва доріг, трубопроводів, каналів та інших лінійних об’єктів виконують геодезичні вишукування, які передбачають перенесення на місцевість осі майбутньої лінійної споруди, яка попередньо запроектована на карті; прив’язування цієї осі до пунктів геодезичної основи; вимірювання кутів пово- роту перенесеної траси; знімання вузької смуги вздовж цієї траси; нівелювання вздовж осі перенесеної споруди та перпендикулярно до неї. Роботи з перенесення осі споруди і знімання смуги на місцевості називають польовим трасуванням, а нівелювання, яке виконують вздовж її осі, називають поздовжнім. Одночасно з поздовжнім у характерних місцях, де проходить траса, виконують поперечне нівелювання.Методичні рекомендації допоможуть студентам у практичному виконанні робіт з трасування та технічного нівелювання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2060
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heodeziya.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.