Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2132
Title: Бухгалтерський облік
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubinina, Maryna
Лугова, Ольга Іванівна
Луговая, Ольга Ивановна
Lugova, Olga
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
Горбач, Світлана Олексіївна
Горбач, Светлана Алексеевна
Gorbach, Svetlana
Keywords: бухгалтерський облік
види обліку
основні функції
інвестиції
бухгалтерська звітність
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти 2-3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова, С. О. Горбач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 28 с.
Abstract: Мета контрольної роботи полягає в поглибленні і закріпленні отриманих на лекціях і практичних заняттях теоретичних знань і навичок, оволодінні основними способами методу бухгалтерського обліку, технікою складання первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2132
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukhhalterskyy_oblik.pdf189,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.