Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2287
Title: Менеджмент
Authors: Каращук, Лариса Миколаївна
Каращук, Лариса Николаевна
Karashchuk, Larisa
Keywords: менеджмент
методологічні основи
стратегічне планування
управлінська діяльність
функції менеджменту
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичної і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр"напрями підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. Л. М. Каращук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 140 с.
Description: Збірник тестів підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент». Тести побудовані на теоретичній основі навчального курсу і охоплюють всі теми. Тестові завдання можна використовувати для проведення проміжного та підсумкового контролю знань студентів, а також самостійної роботи по закріпленню навчального матеріалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2287
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Menedgment.pdf717,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.