Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2301
Title: Навчальна практика зі вступу до фаху "Облік і аудит"
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubіnіna, Marina
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Потриваева, Наталья Владимировна
Potryvaieva, Natalya
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ксенжик, Ирина Владимировна
Ksyonzhik, Iryna
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Кузьома, Віталій Вікторович
Кузёма, Виталий Викторович
Kuz'oma, Vitaliy
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
Лугова, Ольга Іванівна
Луговая, Ольга Ивановна
Lugova, Olga
Keywords: бухгалтерський облік
інвентаризація
облік і аудит
управління підприємством
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Навчальна практика зі вступу до фаху "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 23 с.
Description: Метою навчальної практики є формування у здобувачів вищої освіти системи знань про обрану спеціальність і первинні навички у сфері управління підприємством, організацією, установою, їх структурними підрозділами, а також ознайомити їх із вітчизняним і світовим досвідом у цій галузі знань.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2301
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchalna_praktyka_do_fakhu_Oblik_i_audyt.pdf240,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.