Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2453
Title: Овочівництво
Authors: Нікончук, Наталія Володимирівна
Никончук, Наталья Владимировна
Nikonchuk, Nataliya
Keywords: овочеві культури
новітні технології
продуктивність
урожайність
сівозміни
біологічні особливості
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Овочівництво [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр"напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" (частина І) / уклад. Н. В. Нікончук. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 52 с.
Description: За останні роки в Україні овочі набувають все більшого значення в харчуванні людей, тому галузь овочівництва знаходиться в стані підйому. Основним пріоритетом галузі є дослідження пов’язані з розширенням виробництва продукції та забезпечення населення екологічно безпечними овочами.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2453
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovochivnytstvo.pdf432,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.