Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2630
Title: Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Elena
Кім, Наталія Ігорівна
Ким, Наталия Игоревна
Kim, Nataliya
Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Aleksey
Keywords: машини та обладнання
сільське господарство
сучасні технології
ефективність виробництва
продуктивність праці
зберігання і переробка
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання АПВ" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Горбенко, О. І. Норинський, Н. І. Кім. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 60 с.
Description: Впровадження сучасних технологій, механізованих і автоматизованих ліній, високопродуктивних і надійних агрегатів у переробній галузі АПК дає змогу підвищити ефективність виробництва, збільшити продуктивність праці, механізувати трудомісткі ручні процеси, скоротити виробничі площі, зменшити втрати цінної сировини, значно поліпшити якість продукції і санітарно- гігієнічні умови виробництва.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2630
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.