Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2776
Title: Професійно-орієнтована програма для підготовки майбутніх агрономів-дослідників «Інформаційні технології в агрономії» (для підготовки ОКР "Магістр" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" у ВНЗ III-IV рівнів акредитації)
Профессионально-ориентированная программа для подготовки будущих агрономов-исследователей «Информационные технологии в агрономии»
Professionally-oriented program to prepare future agronomists and researchers "Information technology in agronomy"
Authors: Нєлєпова, Альона Володимирівна
Тверезовська, Ніна Трохимівна
Нелепова, Алена Владимировна
Тверезовская, Нина Трохимовна
Nelepova, Alena
Tverezovska, Nina
Keywords: програма
змістовний модуль
інформаційні технології в агрономії
Information technologies
program
meaning ful module
Information technologi esinagronomy
Issue Date: 2011
Citation: Тверезовська Н. Т. Професійно-орієнтована програма для підготовки майбутніх агрономів-дослідників «Інформаційні технології в агрономії» (для підготовки ОКР "Магістр" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" у ВНЗ III-IV рівнів акредитації) / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К., 2011. – Вип. 159. Ч. 1. – С. 183-202.
Abstract: Розроблено програму навчальної дисципліни «Інформаційні технології в агрономії» для аграрних ВНЗ за кредитно-модульною системою навчання
A Program of educational discipline "Information Technologies in Agronomy for students of agricultural universities for credit-modular system.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2776
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf176,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.