Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2950
Title: Методичні рекомендації з завданнями щодо підготовки та проведення олімпіади з іноземних мов (англійської та німецької) здобувачів вищої освіти для всіх спеціальностей МНАУ денної форми навчання
Authors: Артюхова, Олена Вікторівна
Артюхова, Елена Викторовна
Artyuhova, Elena
Марковська, Антоніна В’ячеславівна
Марковская, Антонина Вячеславовна
Markowska, Antonina
Ганніченко, Тетяна Анатоліївна
Ганниченко, Татьяна Анатольевна
Gannichenko, Tetyana
Саламатіна, Ольга Олександрівна
Саламатина, Ольга Александровна
Salamatina, Olga
Тішечкіна, Катерина Вікторівна
Тишечкина, Екатерина Викторовна
Tishechkina, Kateryna
Ігнатенко, Жанна Валеріївна
Игнатенко, Жанна Валерьевна
Ignatenko, Zhanna
Keywords: аудіювання
письмовий переказ
Обсяг письмового повідомлення
Повнота розкриття змісту
Лексична насиченість
граматична компетенція
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Методичні рекомендації з завданнями щодо підготовки та проведення олімпіади з іноземних мов (англійської та німецької) здобувачів вищої освіти для всіх спеціальностей МНАУ денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Артюхова, Т. А. Ганніченко, А. В. Марковська [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 68 с.
Abstract: Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі теоретичного, а й практичного опанування здобувачами вищої освіти мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма в типових ситуаціях. Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до чинних навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений здобувачами матеріал.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2950
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет культури і виховання)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
olіmpіadi z іnozemnix mov.pdf383,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.