Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3023
Title: Актуальні питання оцінки біологічних активів
Actual issues of biological assets estimation
Authors: Lugova, Olga
Лугова, Ольга Іванівна
Луговая, Ольга Ивановна
Keywords: Біологічні активи
оцінка
справедлива вартість
первісне визнання
Biological assets
estimation
fair value
initial recognition
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Лугова О. І. Актуальні питання оцінки біологічних активів / О. І. Лугова // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах глобалізації економіки : тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Миколаїв, 20 травня 2016 р. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 23-25.
Abstract: Обґрунтовано, що одним із ключових моментів в обліку біологічних активів є їх вартісна оцінка. Основою для визначення справедливої вартості біологічного активу є ціни котирування на активному ринку Визначено спеціальний алгоритм для проведення оцінки біологічних активів за справедливою вартістю.
It is substantiated that one of the key points in accounting for biological assets is their cost estimation. The basis for determining the fair value of a biological asset is the quoted prices in the active market. A special algorithm for the estimation of biological assets at fair value is determined.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3023
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лугова.PDF251,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.