Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3034
Title: Гроші і кредит
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Корабахіна, Анастасія Юріївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Корабахина, Анастасия Юрьевна
Sirenko, Natalya
Korabahina, Anastasia
Бурковська, Алла Валентинівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Burkovskaya, Alla
Keywords: функції грошей
грошова маса
Грошовий ринок
Грошові системи
Інфляція
Валютний ринок
сучасний монетаризм
Комерційні банки
Центральні банки
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Гроші і кредит : завдання для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, А. Ю. Корабахіна. - Миколаїв : МНАУ, 2015. - 30 с.
Abstract: Зміст курсу дозволяє одержати необхідну суму знань, яка відповідає вимогам до фахівців вищої кваліфікації. Практичні заняття націлені на вивчання здобувачами вищої освіти питань економічної природи і функцій грошей, грошового ринку, грошово-кредитних систем і валютних відносин. Самостійна робота здобувачів вищої освіти повинна бути направлена на поглиблене вивчення окремих тем, питань, нормативних документів, Законів України, інструкцій, додаткової літератури, що впливатиме на розширення економічного кругозору фахівця.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3034
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.