Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3036
Title: Соціальна відповідальність
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Бурковська, Алла Валентинівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Burkovskaya, Alla
Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
Keywords: Соціальна відповідальність
Управління підприємством
Соціальне партнерство
Соціальний захист
Нормативно-правова база
Міжнародна організація праці
Соціальні зобов’язання
Формування відносин бізнесу
Ефективність господарювання
Профспілки
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальностей 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування / уклад. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 32 с.
Abstract: Метою дисципліни «Соціальна відповідальність» є вивчення теорії та практики соціальної відповідальності підприємств, формування у фахівців базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально- відповідальної поведінки. Завданням вивчення дисципліни є набуття навичок майбутніми фахівцями щодо загальних закономірностей взаємодії бізнесу і суспільства, основ їхнього використання в управлінні організаціями. Об’єктом дисципліни є процеси формування основних елементів соціальної відповідальності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3036
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sotsial'na_vidpovidal'nist'.pdf325,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.