Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3040
Title: Податкова система
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Полторак, Анастасія Сергіївна
Полторак, Анастасия Сергеевна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: види податків
Податковий менеджмент
Податковий компроміс
Податок на прибуток
Акцизний податок
Екологічний податок
Податок на майно
Податкова політика
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Податкова система [Електронний ресурс] : робочий зошит для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 072-фінанси, банківська справа та страхування / уклад. Н. М. Сіренко, А. С. Полторак. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 136 с.
Abstract: Податкове законодавство України залишається одним із самих складних та нестабільних у правовій системі України. Податки – складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Крім того, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, яке зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп. На сьогодні податки – це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню. Оскільки податки – це по суті продукт еволюції економіки і держави, то податкова система формується перш за все під впливом об’єктивних чинників. Податкова система є різновидом відкритої динамічної системи, відкритість якої означає необхідність аналізу, передусім зовнішніх чинників, під впливом яких відбувається її становлення. Вимога системності полягає в тому, що податки мають бути взаємопов’язані, органічно доповнювати один одного, не суперечити системі в цілому та її елементам. З позиції фіскальної функції податкова система має забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів до бюджету, з позиції регулюючої – забезпечити можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3040
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podatkova_systema_zochit.pdf4,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.