Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3150
Title: Обчислювальна техніка та програмування
Authors: Борян, Людмила Олександрівна
Борян, Людмила Александровна
Borian, Liudmyla
Keywords: програмні засоби
текстові редактори
глобальні мережі
Інформаційна культура
Інформаційні системи
Автоматична система управління
Інформаційна технологія
Візуальні редактори
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Обчислювальна техніка та програмування [Електронний ресурс] : опорний конспект для здобувачів вищої освіти 1 курсу ступеня "бакалавр" спеціальностей 162 "Біотехнології та біоінженерія",204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" денної та заочної форм навчання / уклад. Л. О. Борян. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 134 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування” є формування у здобувачів вищої освіти знань та умінь з інформаційних технологій, збору й обробки інформації, використання сучасних телекомунікацій. Завдання: – надання відомостей про сучасні інформаційні технології та телекомунікації; – опанування найбільш поширених технологій автоматизації офісу та програмних засобів колективного користування; – набуття навичок роботи з INTERNET; – вивчення особливостей отримання необхідної інформації з INTERNET з послідуючим перекладом. Предмет дисципліни – обчислювальна техніка та програмування. Об’єкт дисципліни – програмні засоби, що використовуються в автоматизації офісу.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3150
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obchysliuvalna tekhnika ta prohramuvannia_konspekt.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.