Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3151
Title: Обчислювальна техніка та програмування
Authors: Борян, Людмила Олександрівна
Борян, Людмила Александровна
Borian, Liudmyla
Keywords: Форматування елементів списку
Вставка символів
Форматування нумерації сторінок
Структурування тексту
аналіз даних таблиці
Робота з таблицями
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Обчислювальна техніка та програмування [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 1 курсу ступеня "бакалавр" спеціальностей 162 "Біотехнології та біоінженерія", 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" денної та заочної форм навчання / уклад. Л. О. Борян. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 61 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять матеріал, необхідний для засвоєння теоретичних питань та навиків використання персонального комп’ютера для виконання практичних завдань. Програми MS WORD, MS EXCEL– це потужний засіб інженерних і наукових розрахунків, який підвищує продуктивність праці науковця та інженера, вони допоможуть спеціалістам виконувати різноманітні роботи з використанням комп’ютера. Цей матеріал рекомендується використовувати для вивчення дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування ". Оцінка виконаного завдання згідно заданого варіанта становить – 10 балів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3151
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obchysliuvalna tekhnika ta prohramuvannia.pdf783,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.