Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3209
Title: Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів
Особенности классификации системы управления качеством с учетом требований международных стандартов
The features of the classification of quality management system with regard requirements of international standards
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Доценко, Наталия Андреевна
Dotsenko, Nataliya
Keywords: процес
кваліметрія
системний підхід
процесний підхід
показник якості процесу
міжнародний стандарт
система управління якістю
процесс
квалиметрия
системный подход
процессный подход
показатель качества процесса
международный стандарт
система управления качеством
process
qualimetry
systematic approach
process approach
the rate of process quality
international standard
quality management system
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Доценко Н. А. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів / Н. А. Доценко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 3 (91). – С. 202-210.
Abstract: Стаття присвячена питанню оцінки системи управління якістю. У статті розглянуто класифікацію систем. Проведено аналіз вимог до системи менеджменту якості з точки зору системного та процесного підходів і визначено, до якого типу систем належить система управ- ління якістю.
Статья посвящена вопросу оценки системы менеджмента качества. В дан- ной статье рассмотрена классификация систем. Проведен анализ требований к системе менеджмента качества с точки зрения системного и процессного подходов и определено, к какому типу систем относится система управления качеством.
The article is devoted to the assessment of the quality management system. This article describes the classification of systems. It has been analyzed the requirements of the quality management system in terms of system and process approaches. It was determined what type of system applies to a quality management system.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3209
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2016. - Вип. 3 (91).
Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні - 2016
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n91v2r2016dotsenko.pdf515,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.