Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3222
Title: Аналіз технологічних систем
Authors: Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Aleksey
Keywords: технологічні системи
виробнича діяльність
інноваційна діяльність
виробництво
технологія
народне господарство
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Норинський, О. І. Конспект лекцій з дисципліни: "Аналіз технологічних систем" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.10010203 "Процеси, машини та обладнання АПВ" / О. І. Норинський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 42 с.
Abstract: Слово “технологія” в перекладі з грецької (техне - ремесло, логос - наука) означає науку про виробництво. Класичне визначення технології розглядає її як науку про способи переробки сировини і матеріалів в засоби виробництва і предмети споживання. В даний час проходить не тільки технологізація різних сторін виробничої діяльності, але і глибокі перетворення самої технології. Сучасний рівень виробництва вкладає і новий зміст в поняття технології. Тому технологія - це наука про найбільш економічні способи і процеси виробництва сировини, матеріалів та виробів
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3222
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Norinskiy_O.KL_ATS.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.