Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3478
Title: Експлуатація машин і обладнання
Authors: Артюх, Віталій Олександрович
Артюх, Виталий Александрович
Artuykh, Vitaliy
Марченко, Дмитро Дмитрович
Марченко, Дмитрий Дмитриевич
Marchenko, Dmitriy
Лимар, Олександр Олександрович
Лимарь, Александр Александрович
Lymar, Oleksandr
Limar’, Aleksandr
Keywords: Технологічні процеси
Розрахунковий метод
Кінематика машинного агрегату
Експлуатаційні витрати
Issue Date: 2018
Citation: Марченко Д. Д. Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" напрям 6.100102 "Процеси, машини та обладнання для АПВ" денної форми навчання / Д. Д. Марченко, В. О. Артюх, О. О. Лимар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 118 с.
Abstract: Завдання інженера, інженерної служби в цілому, полягає в тому, щоб забезпечити високу якість роботи машин, для чого необхідне оптимальне комплектування агрегатів, тобто вибір машин певного рівня досконалості, ширини захвату, певної продуктивності і вартості, тощо. А це залежить від можливостей господарства, від умов і особливостей використання машин, від енергетичних засобів, від раціональних варіантів придбання, агрегатування і застосування та функціонування сільськогосподарської техніки. Особливу актуальність мають такі питання для сучасних різнотипних підприємств в сільському господарстві, з різними величинами посівних площ, з різними формами господарювання, коли часто фермер в одній особі повинен бути і інженером, і агрономом, і менеджером, і маркетологом. Від ефективності використання машинно-тракторних агрегатів, і в цілому машинно-тракторного парку, залежить і кількість, і якість продукції, яка виробляється в господарстві, затрати ресурсів і коштів і, як кінцевий результат, економічне благополуччя підприємства і достаток його працівників. Курс лекцій розроблений згідно з робочою програмою і складається із восьми лекцій і закінчується екзаменом.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3478
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspluatatsiia_mashyn_obladnannia_lektsii.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.