Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3496
Title: Організація виробництва та планування діяльності підприємств
Authors: Кушнірук, Віктор Степанович
Кушнирук, Виктор Степанович
Kushniruk, Viktor
Keywords: норми виробітку
оплата праці
розмір орендної плати
економічні відносини
раціональні розміри підприємства
бізнес-план
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Організація виробництва та планування діяльності підприємств [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання / уклад. В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 109 с.
Abstract: Завданням планування на аграрному підприємстві є складання виробничих планів, маркетингових, фінансових; поточних і оперативних планів підприємств. Крім планування виробництва великої уваги необхідно приділяти соціальному розвитку трудових колективів. Вивчення дисципліни передбачає набуття знань і практичних навиків організаторської і планової роботи у різних умовах діяльності підприємств і галузей сільськогосподарського виробництва. По організації виробництва здобувач вищої освіти повинен добре знати: тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств у цілому і їх галузей зокрема; організаційні і економічні основи підприємств /акціонерні товариства, сільськогосподарські кооперативи, приватно-орендні, фермерські господарства/; напрями інтенсифікації виробництва і науково – технічного прогресу в сільському господарстві його виробничі ресурси та шляхи підвищення; інтенсивні технології та організацію високоефективного виробництва продукції рослинництва і тваринництва; раціональні форми організації та оплати праці, нормування та матеріального заохочення; складові економічного механізму господарювання, інші проблеми, повязані з виробничою, фінансовою та комерційною діяльністю різних видів сільськогосподарських підприємств.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3496
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiia_vyrobnytstva_planuvannia_diialnosti pidpryiemstv.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.