Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3562
Title: Потенціал сільських територій
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Ключник, Алена Владимировна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Галунець, Наталія Іванівна
Галунец, Наталия Ивановна
Galunets, Natalia
Keywords: значення підприємницького потенціалу
демографічні тенденції
формування поселенської мережі
проходження виробничої практики
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Потенціал сільських територій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації з проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання / уклад. : А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Н. І. Галунець. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 38 с.
Abstract: Підготовка вищими навчальними закладами фахівців для роботи у вказаному напрямі передбачає їх обов’язкову практичну підготовку, що реалізується під час організації та проведення виробничої практики. Роль виробничої практики особливо зростає в наш час, коли питання економічного розвитку, раціонального використання природних, матеріальних, трудових ресурсів набувають першочергового значення регіональної політики. Виробнича практика здобувачів вищої освіти спеціальності 07 «Управління та адміністрування» є важливою складовою частиною навчального процесу підготовки кваліфікованих спеціалістів на факультеті менеджменту МНАУ та має освітній і науково-дослідницький характер.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3562
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potentsial silskykh terytorii.pdf347,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.