Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3746
Title: Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Authors: Мороз, Тетяна Олегівна
Мороз, Татьяна Олеговна
Moroz, Tetyana
Мигович, Сергій Михайлович
Myhovych, Serhii
Keywords: Master Бухгалтерія
інтерфейс програми
Панель інструментів
План рахунків
Клієнт-банк
методологія обліку
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти 4 курсу ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчання / уклад. : Т. О. Мороз, С. М. Мигович. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 32 с.
Abstract: Методичні рекомендації складено відповідно до програми курсу «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Метою виконання практичних робіт є засвоєння теоретичних основ курсу та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач в програмі Master Бухгалтерія. Кожна практична робота містить методичні і теоретичні поради до виконання роботи, визначення мети, постановку завдання та опис порядку її виконання. Практичні роботи включають питання, опанування яких дає змогу формувати склад і зміст інформаційної бази для розв’язання задач обліку, визначати склад і форми подання інформації, її структуру для автоматизованого розв’язання задач, визначати склад процедур автоматизованого оброблення даних в умовах функціонування комп’ютерних інформаційних систем обліку.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3746
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiini systemy i tekhnolohii v obliku ta audyti.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.