Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3758
Title: Виробнича практика з фаху
Authors: Dubіnіna, Marina
Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Вишневська, Ольга Миколаївна
Вишневская, Ольга Николаевна
Vishnevskaya, Olga
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Потриваева, Наталья Владимировна
Potryvaieva, Natalya
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ксенжик, Ирина Владимировна
Ksyonzhik, Iryna
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Костирко, Алла Георгіївна
Костырко, Алла Георгиевна
Kostyrko, Alla
Бобровська, Надія Володимирівна
Бобровская, Надежда Владимировна
Bobrovska, Nadiya
Lugova, Olga
Лугова, Ольга Іванівна
Луговая, Ольга Ивановна
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
Keywords: діяльність підприємства
організація облікового процесу
систематизація зібраних матеріалів
звіт із виробничої практики
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Виробнича практика з фаху [Електронний ресурс] : метод. реком.щодо проходження практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, О.М. Вишневська, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик, Л.А. Козаченко, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, А.Г. Костирко, Н.В. Бобровська, О.І. Лугова, Т.С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 36 с.
Abstract: Виробнича практика з фаху здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр». Вона є однією з форм адаптації здобувачів вищої освіти до умов та характеру майбутньої професії та передбачає набуття практичних навиків організації бухгалтерського обліку, розвиток науково- дослідницької роботи, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Виробнича практика з фаху для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання організовується відповідно до навчального плану університету. Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і оподаткування. Керівники практики від навчального закладу перевіряють організацію та якість роботи здобувачів вищої освіти під час проходження практики.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3758
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyrobnycha praktyka z fakhu.pdf340,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.