Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання Community home page

У збірниках "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", де викладено результати наукових досліджень НПП і здобувачів вищої освіти вітчизняних та зарубіжних ВНЗ. Результати можуть бути використані для подальших досліджень, формування нових наукових ідей.

Browse
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Шебанін В.С., д.т.н., професор, академік НААН, ректор МНАУ; Крайждан А.В., д.іст.н., професор ректор університета ― "PERSPECTIVA-INT"; Новіков О.Є., д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи МНАУ; Бобович А.П., к.е.н., доцент, проректор з наукової роботи та інновацій УО "БТЕУСК"; Савіна Г.Г., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ХНТУ; Вишневська О.М., д.е.н., професор, декан обліково-фінансового факультету МНАУ; Астаф’єва В.О., к.е.н., доцент, декан обліково-фінансового факультету УО "БТЕУСК"; Андерсонс А., к.е.н., доцент, декан факультету суспільства і науки Видземського університету прикладних наук; Потриваєва Н.В., д.е.н., професор, завідувач науково-дослідним відділом МНАУ; Ксьонжик І.В., д.е.н., доцент, заступник декана обліково- фінансового факультету з наукової роботи МНАУ; Брик Г.В., к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету з наукової роботи ЛНАУ; Дубініна М.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування МНАУ; Пономаренко П.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку УО "БТЕУСК"; Сіренко Н.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ; Волосюк Ю.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій МНАУ; Ханстантинов В.О., д-р політ. н., професор, завідувач кафедрою економічної теорії і суспільних наук МНАУ; Березовська Т.В., к. іст. н., доцент, завідувач кафедрою українознавства МНАУ.