Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3856
Title: Методика і результати досліджень якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Доценко, Наталия Андреевна
Dotsenko, Nataliya
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Доценко Н. А. Методика і результати досліджень якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур / Н. А. Доценко // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу 20 - 22 квітня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2016. - С. 126-131.
Abstract: В статті приведена методика і результати досліджень якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур: кавун, диня. В процесі впливу робочих органів здійснюється зміна в необхідному напрямку початкового стану насіннєвих плодів та досягнення максимального збереження якості насіння. Можливість досягнення такої мети визначається геометричними і режимними параметрами робочих органів, а також фізичними і технологічними якостями вихідного матеріалу.
В статье приведена методика и результаты исследований качественного состава измельченной массы семенников овоще-бахчевых культур: арбуз, дыня. В процессе воздействия рабочих органов осуществляется изменение в необходимом направлении начального состояния семенных плодов и достижения максимального сохранения качества семян. Возможность достижения такой цели определяется геометрическими и режимными параметрами рабочих органов, а также физическими и технологическими качествами исходного материала.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3856
Appears in Collections:Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні - 2016
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доценко_125-131_Проф-викл скл_тези_2016.pdf352,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.